Nawigacja

Szkoła Koncepcja pracy Dokumenty Historia Nauczyciele Podręczniki Biblioteka Stołówka Dzwonki Ocenianie kształtujące Przyjęcie do szkoły Kalendarz roku szkolnego 2018/19 Zebrania z rodzicami 2018/2019 Ubezpieczenie ANKIETA DLA UCZNIÓW (SP) ANKIETA DLA UCZNIÓW (GIM)

 

WIZJA SZKOŁY


Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną szkołą szanującą tradycję.


 

MISJA SZKOŁY


Szkoła kształtuje postawę otwartości, szacunku, empatii i tolerancji, promuje kulturę osobistą młodego człowieka.
Poprzez profesjonalne podejście do pracy nauczyciele stwarzają optymalne warunki do rozwoju uczniów w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
Wzorując się na osobie Patrona kształtujemy postawę obywatelską, uczymy patriotyzmu.
Przygotowujemy młodych ludzi do podejmowania wspólnych zadań, kształtując umiejętność pracy w grupie.


  
WARTOŚCI


kultura osobista,
empatia,
profesjonalizm,
edukacja.CELE:


Kształcenie

 1. Kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy.
 2. Korzystanie z oferty edukacyjnej i kulturalnej stolicy.
 3. Rozwijanie pasji.
 4. Kształcenie dla przyszłości w oparciu o wartości wynikające z tradycji Polski i Europy.

 
Opieka

 1. Aktualizowanie regulaminu zasad bezpiecznego przebywania w szkole oraz wymaganie od uczniów jego respektowania.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Uczenie bezpiecznych zachowań.

 
Wychowanie

 1. Kształtowanie zachowań uczniów zgodnych z wartościami wynikającymi z misji i wizji szkoły.
 2. Wspieranie rodziny.
 3. Podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
  00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

  e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
 • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć