Nawigacja

Dane podstawowe Majątek stały Struktura organizacyjna Załatwianie spraw Redakcja biuletynu Informacje o biuletynie Akty prawne Dokumenty Umowy Komunikaty - przetargi Tu jesteśmy Oferty pracy

Oferty pracy aktualne:

BRAK OFERT PRACY

 


Oferty pracy nieaktualne

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko nr 1/2016

Stanowisko: woźna

Liczba etatów: 0,5

Charakterystyka wymagań na stanowisko:  Obowiązkowość, odpowiedzialność, dyskrecja, uczciwość, sumienność, komunikatywność, opanowanie, wysoka kultura osobista.

Główne obowiązki: 

Do podstawowych zadań woźnej należy:

-  utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów zgodnie z wymogami higieny,

- piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,

- pilnowanie porządku na korytarzu;

- zwracanie uwagi na zmianę obuwia uczniów;

- utrzymywanie w należytej czystości sanitariatów;

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego

-. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego

- wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły,  zleconych przez Dyrektora Szkoły


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko nr 2/2016

Stanowisko: konserwator

Liczba etatów: 0,3

Charakterystyka wymagań na stanowisko:  

1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Sumienność

3. Uczciwość

4. Punktualność

5. Komunikatywność

6. Pracowitość

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

 

Główne obowiązki: 

Do podstawowych zadań konserwatora należy:

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

3. Obsługa elektronarzędzi.

4. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

5. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

6. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.


Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
    00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

    e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
  • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć