Nawigacja

Informatyka (wysyłając pracę na adres gim3.inf@gmail.com podaj w temacie klasę, nazwisko i tytuł pracy)

 


2018-05-15 - 2018-06-07 - Podróże z komputerem

Projekt wyjazdu wakacyjnego (obowiązkowy, podsumowujący)

Czas: 3 godz. lekcyjne (1 lekcja - uzgodnienie tematu, powołanie zespołów, uzgodnienie formy realizacji projektu, 2 lekcja - realizacja, konsultacje, 3 lekcja prezentacja prac zespołu)

Zespoły: 1-3 uczniów

 

Projekt

Planujecie wyjazd do minimum trzech miejsc (atrakcyjnych turystycznie). W celu zaliczenia projektu realizujemy:

 1. Film, prezentację (reklama tych miejsc), automatycznie odtwarzanie, maksymalnie kilkanaście sekund. Celem jest zainteresowanie tymi miejscami (hasła, slogany i zdjęcia)
 2. Dokument tekstowy (strona tytułowa, spis treści, dokument podzielony na rozdziały (miejsca do odwiedzenia), podrozdziały (położenie, atrakcje, ciekawostki), podany całkowity koszt wyjazdu, tekst urozmaicony ilustracjami i mapami, numeracja stron, na końcu podane źródła informacji.
 3. Arkusz kalkulacyjny - koszt wycieczki (transport, wyżywienie, inne koszty). Tabela czytelnie sformatowana do wydruku, funkcje np. suma, dwa wykresy: kolumnowy przedstawiający koszty każdego dnia, lub miejsca, oraz drugi kołowy prezentujący koszty transportu - oba wykresy z tytułem i legendą
 4. Prezentacja podsumowująca projekt (slajd tytułowy, plan prezentacji, przedstawienie miejsc, plan wycieczki, koszty, 

 

Szczegóły uzgodnimy na zajęciach.


2018-05-08 - 2018-05-10 - Fraktale (część 2 - zadanie można wykonywać parami)

Tworzymy prezentację dotyczącą fraktali, które możemy spotkać w życiu codziennym (prezentacja powinna odtwarzać się automatycznie - dostosuj tempo):

- slajd tytulowy (imie nazwisko, temat prac, klasa),

- kilka przykładów fraktali z życia codziennego (zdjęcia i opis, źródła informacji)

- trzy projekty własnych fraktali (tak jak na poprzednich zajęciach) obrazujących coś z życia codziennego

Prezentację realizujemy tylko na zajęciach.


2018-04-24 - 2018-04-26 - Fraktale (część 1)

W trakcie lekcji poruszymy tematykę fraktali. Omówiona zostanie budowa krzywej Kocha (zwanej płatkiem Kocha). 

Efektem pracy na zajęciach będzie prezentacja zawierająca:

- slajd tytułowy (imię nazwisko, temat pracy),

- slajd wyjaśniający pojęcia "fraktal"

- kilka (minimum 3) projekty własnych fraktali - (można je zrealizować np. na stronie www.weavesilk.com)

- wytłumaczenie (własnymi słowami) pojęcia płatka Kocha, oraz zilustrowanie go,

- podanie źródeł informacji,

- prezentacja powinny zawierać animacje przejść między slajdami oraz czasowe przejścia (tak, aby działała automatycznie i nie trzeba było sterować zmianą slajdów)

Prezentację realizujemy tylko na zajęciach.

Pamiętaj - w temacie przesyłanej wiadomości wpisz klasę i nazwisko


2018-04-05 - 2018-04-10 - kości zostały rzucone

Omówimy na lekcji jak wygląda rzut kostką, jakie wyniki można w nim uzyskać, jak często się one pojawiają.
Przeprowadzona na lekcji symulacja powinna rozwiać wątpliwości.

 1. Przygotuj tabelę na wyniki losowania i przeprowadź doświadczenie w arkuszu (30 kostek do losowania).
  Do przeprowadzenia losowania używają funkcji losującej RANDBETWEEN (LOS.ZAKR w nowszych wersjach).

  Zliczaj częstości wystąpień za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI.
 2. Wykonaj wymuszone przeliczenia w arkuszu (klawisz F9), aby zaobserwować zmienność losowań.
 3. Sporządź wykres kolumnowy, sprzężony z danymi w tabeli.

 PRZYKŁAD - 1kostka.pdf


2018-03-20 - 2018-03-22 - operacje bazododanowe w arkuszu

Po omówieniu projektu - realizujemy go na ocenę (tylko na lekcji) .

Projekt zostanie udostępniony na zajęciach. 


2018-03-13 - 2018-03-15 - tworzenie prostej bazy danych w arkuszu.

Po omówieniu stwórz w trakcie lekcji (w arkuszu kalkulacyjnym) bazę danych swoich przyjaciół (25 osób) zawierającą takie dane jak: imię, nazwisko, miasto, wiek, telefon.

Sformatuj dane (obramowanie) i skopiuj do następnych pięciu arkuszy.

W drugim arkuszu lista znajomych powinna być posortowana według nazwisk.

W trzecim arkuszu dopisz pięć kolejnych nazwisk (takich samych) ale z różnymi imionami. Posortuj kolejny raz po nazwiskach, ale jeżeli nazwiska będą się powtarzały to znajomi powinni być dodatkowo posortowani po imieniu.

W czwartym arkuszu wyświetl tylko pięciu najlepszych znajomych (filtrowanie).

W piątym arkuszu wyświetl znajomych w dowolnym przedziale wieku np od 12 do 13 lat (filtrowanie)  

W szóstym arkuszu opisz i następnie wykonaj dowolne fitrowanie zaawansowane (filtrowanie zaawansowane).


2018-03-06 - 2018-03-08 - zadanie w arkuszu kalkulacyjnym - realizujemy na lekcji

Otwórz plik "oseski", wykonaj polecenia z arkusza "Polecenia"


2018-02-27 - 2018-03-01 - zadanie na ocenę


2018-02-06 - 2018-02-10 - arkusz kalkulacyjny (wykresy)

 1. Wykresy Podstawy - POLECENIA, PLIK DO ZADANIA ->Wykresy_Podstawy(do_zrob).xls

2018-02-13 - 2018-02-15 - arkusz kalkulacyjny (wprowadzanie serii danych do arkusza, obserwacja ciągów liczbowych w arkuszu)

Zadania:

 1. Wprowadzanie Formuł - POLECENIA, PLIK DO ZADANIA ->Funkcje_Podstawy_02-2018.xls

2018-02-06 - 2018-02-08 - arkusz kalkulacyjny (wprowadzanie serii danych do arkusza, obserwacja ciągów liczbowych w arkuszu)

Wstęp

Zadania:

 1.   Wprowadzanie Formuł - POLECENIA, PLIK DO ZADANIA ->Wprowadzanie_Formul.xls
 2.    Kopiowanie - POLECENIA, PLIK DO ZADANIA -> Kopiowanie.xls
 3.    Formatowanie - POLECENIA, PLIK DO ZADANIA -> Formatowanie.xls

2018-01-29 - 2018-02-01 - arkusz kalkulacyjny (wyznaczanie wzorów na sumowanie liczb w arkuszu)

 1. Rozliczenie projektu "film"
 2. Przypomnienie podstaw arkusza kalkulacyjnego
 3. Przypomnienie podstawowych funkcji w arkuszu

https://gim3pilsudskiego.edupage.org/photos/skin/clipart/ifxf0f5170cd30cc6ac_excel-podstawy.jpg

4. Przykładowe zadanie (każda grupa ma inne):

Do zakresu A1:A15 wpisz liczby: od numeru dnia miesiąca i do kolejnych 14 komórek kolejne liczby większe o 1 (np. 31,32,33,34,35,36.....), a zakres B1:B15 wypełnij numerem lekcji. Spraw, aby kolejno w komórkach zakresu C1:C15 pokazały się wyniki dodawania, odejmowania (D1:D15), mnożenia, (E1:E15) dzielenia liczb z kolumn A i B (F1:F15). 


2018-01-02 - 2018-01-11 tworzenie filmu (pracujemy indywidualnie/zespołowo-max 4 osoby)

Zadanie polega na stworzeniu filmu o najciekawszych wydarzeniach z 2017r. (mamy dwa spotkania)

Kolejność zadań:

1. Każdy zaspół otrzyma wydrukowaną kartę pracy (scenariusz). Należy ją wypełnić i oddać nauczycielowi - SP260-karta_pracy_film.pdf.
2. Kręcimy minimalnie trzy ujęcia:

- Tytuł filmu (zaprojektowany na kartce papieru, oraz klasę i autorów)

- Wybrane wydarzenia (można wykorzystać np. komputery, telefony, kartki, prasę)

- Zakończenie (podsumowanie/podziękowanie, autorzy i klasa)

Scenariusz (punkt 1) powinien zawierać tytuł, autorów, opis sceny (dokładny, tak jak obejmuje kamera od początku do końca ujęcia) 
Po uzgodnieniu szczegółów nagrywamy szkolną kamerą na lekcji film (punkt 2)

Film powinien trwać do 2-3 minut.
Pamiętaj: tytuł autorzy, sceny filmu i zakończenie.2017-11-28 - 2017-12-07 komputerowa obróbka  zdjęć (pracujemy indywidualnie)

Kolaż zdjęć - co to takiego?

W trakcie zajęć posłużą się stroną http://www.photofancy.pl/ w celu przybliżenia zagadnienia związanego z tworzeniem fotokolaży.

Omówimy zagadnienie i Twoim zadaniem jest stworzenie dwóch kolaży zdjęć:

1 - fotokolaż prezentujący szkołę (zawierający podpis - imię, nazwisko, klasa, nazwę szkoły i oczywiscie ciekawe zdjęcia) - proszę o wykorzystanie kolażu Modern z omawianej strony http://www.photofancy.pl/,

2 - wykonaj dowolny kolaż podpisany twoim imieniem, nazwiskiem i klasą (tematyka i technika dowolna) - ładne tło, minimum 10 podpisanych zdjęć o różnym stopniu obrotu, duża i ciekawa nazwę kolażu (pracujemy w edytorze pixlr.com omówimy go na zajęciach)

Zasady oceniania projektu zostaną omówione na lekcji. Realizujemy zadanie na lekcji i w domu. 

Prezentacja i ocena prac to kolejne zajęcia

Pamiętaj - oceniane będą dwa kolaże

Projekt (dwa fotokolaże) wysyłamy  na adres gim3.inf@gmail.com w temacie podająć klasę, nazwisko i imię oraz fotokolaż (np. 2g, Jan Kowalki, fotokolaż).


2017-11-07 - 2017-11-16 ucz się w sieci (zespół max  2 osoby)

Projektowanie stron za nami, czas na naukę w sieci.

 1. Zapoznaj się stroną freerice.com – nauka połączona z działaniem użytecznym (zbieranie ryżu dla osób głodujących na świecie). Masz 10 min na zapoznanie się z zasadami. 
 2. Przygotuj prezentację o stronie, która Twoim zdaniem pozwala się uczyć, pomagać innym. Przygotuj materiał tak, żebyś mógł go zaprezentować klasie (można pracować zespołowow w dwie osoby). Projekt to krótka prezentacja (strona tytułowa, autorzy, kilka slajdów o stronie) i co najcenniejsze: zaprezentuj tą stronę - my ocenimy jej przydatność. Prezentujemy na kolejnej lekcji na ocenę :)

2017-10-24 - 2017-10-26 podsumowanie projektu "wspólne dokumenty" (zespół max  3 osoby)

W chmurze (dysk Google) utwórz prezentację, która zawiera:

 • slajd tytułowy (temat, autorów i cel badania)
 • slajd z krótkim opisem ankiety i linkiem do niej
 • przedstawienie wyników badania (ankiety)
 • wyniki/wnioski

Gotową prezentację przedstaw nauczycielowi.

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 


2017-10-24 - 2017-10-26 + kolejna lekcja na prezentacje wyników - wspólne dokumenty (zespół max  3 osoby)

W chmurze (dysk Google) utwórz formularz/ankietę zbierającą odpowiedzi na wybrany przez Ciebie temat:

- formularz powinien składać się z 3 sekcji,

- w pierwszej sekcji poinformuj użytkownika w kilku zdaniach o zasadach udzielania odpowiedzi i tematyce formularza, przedstaw autorów formularza wraz z symbolem klasy, wklej też grafikę zachęcającą do odpowiedzi,

- w drugiej sekcji zadaj 10-15 pytań (zaprojektuj sensowne odpowiedzi),

- w trzeciej sekcji (metryczka) zbierz informacje typu płeć, wiek, itp.

- wyślij formularz do kilku - kilkunastu znajomych,

- na kolejnych zajęciach (na ocenę) zaprezentuj ankietę i wyniki swojego badania.


2017-10-09 - 2017-10-20 - faza tkania pajęczyny (publikowanie strony WWW na serwerze FTP), (praca indywidualnie/zespołowa na ocenę)

Porównanie 5 darmowych generatorów stron www

Po omówieniu zagadnień związanych z projektem wybierz darmowy generator stron i zaprojektuj stronę www wybranej przez Ciebie imprezy/wydarzenia szkolnego (temat jest obligatoryjny).

Pracujemy indywidualnie, lub w zespołach (maksymalnie 3 osoby)

Link do strony prześlij do nauczyciela (projekty zostaną omówione i ocenione na kolejnej lekcji), w wiadomości podaj klasę i nazwiska autorów

Na stronie znajdować się powinien symbol klasy, oraz inicjały autorów.


2017-09-25 - 2017-10-06 - budowanie witryny WWW w edytorze tekstu

Zadanie polega na stworzeniu tematycznej strony (temat uzgodnimy) w edytorze tekstu. Powinna ona zawierać:

- duży niebieski napis - nazwiska autorów, temat, symbol komputera (paint),

- logo i nazwę szkoły,

- link do strony szkoły,

- linię poziomą,

- zdjęcie i krótki opis tematu,

- linki (symbole graficzne, np. autokształty) do co najmniej 3 miejsc w dokumencie, wraz z powrotem do początku dokumentu (z czego przynajmniej jeden link to galeria zdjęć)


 

2017-09-18 - 2017-09-22 - pierwsze kroki w HTML

Zadanie (na ocenę, realizujemy tylko na lekcji):

Zaprojektuj stronę (piszemy w notatniku) posiadającą strukturę (omawialiśmy - ZOBACZ) spełniającą następujące wymagania:

 • tematyka strony zostanie uzgodniona na początku lekcji,
 • ustawienie tytułu strony (zgodnie z tematyką), kodowania polskich znaków,
 • strona powinna zaczynać się od nazwiska, imienia i klasy autora (pamiętajcie o znacznikach) ustawionych jako największy nagłówek (ZOBACZ), kolor czcionki uzgodnimy 
 • pod tymi danymi proszę o umieszczenie dowolnej ilustracji symbolu klasy (narysuj w paincie),
 • strona powinna zawierać tekst zgodny z tematem oraz listę numerowaną (1...., 2...., 3...)
 • proszę o użycie 3 kolorów do tekstu na stronie
 • tło strony inne niż białe,
 • trzy zdjęcia tematycznie pasujące do treści, jedno pod drugim oddzielone poziomymi liniami.

Powodzenia :)


2017-09-11 - 2017-09-15 - pierwsze kroki w HTML

Pracujemy indywidualnie - ocena za aktywność.

Wszystko to, co jest publikowane w sieci musi być jednakowo, poprawnie czytelne dla wszystkich systemów komputerowych. Warunek spełnia tylko jeden rodzaj plików. Są to tak zwane czyste pliki testowe.

- Wejdź na dowolną stronę i po jej otworzeniu kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wydają polecenie Wyświetl źródło strony (w przeglądarce Google Chrome)

- napisz krótki tekst o sobie w notatniku i zapisz na pulpicie jako plik txt i plik htm.

- istota języka HTML -  http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Istota_j%C4%99zyka_html.htm

- formatowanie tekstu w HTML - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/Formatowanie_tekstu.htm

- poprawna konstrukcja stron WWW - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Struktura.htm

- zaprojektuj stronę o sobie


 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
  00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

  e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
 • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć