Nawigacja

INFORMATYKA (wysyłając pracę na adres sp260.informatyka@gmail.com podaj w temacie klasę, nazwisko i tytuł pracy)

 

3. Lekcje z danymi


2019-01-15 - Z tabeli - wykres

Karta pracy: Klasy_8_-_z_tabeli_wykresy.pdf


2019-01-08 - Liczby, potęgi, ciągi

Karta pracy: 8_klasy_-_liczby__potegi__ciagi.pdf


2018-12-11 - Jak to z Gaussem było

Pracujemy w parach:

1. Kim był Karol Gauss?

2. Obejrzymy dwa razy film o "sumie kolejnych liczb naturalnych" FILM

3. W arkuszu kalkulacyjnym wykonamy ćwiczenie związane z sumowaniem

4. Kilka zadań do zrobienia (w zeszycie, lub na kartce)


2. Lekcje programowania   

Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.
Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, która jest organizacją non-profit. 

 

Żródło: Wikipedia

repl.it - wirtualne narzędzie do programowania


2018-11-20 - Zrób porządek

Na lekcji omówimy listy i pracę z nimi.

1. Przeanalizuj pokazany przez nauczyciela kod: LINK

2. Sprawdź jak działa

3. Zmodyfikuj we wskazany sposób


2018-11-20 - Szukaj z Pythonem

Na lekcji omówimy:

- losowanie liczb,

- pętlę while,

- praca z modułami,

Przeanalizuj kod:

from random import randint

for i in range (50):

   los=randint(1,100)

   print(los, " ", end="")

Przeanalizuj kolejny kod (Gra: zgadywanie wylosowanej liczby)

Zmodyfikuj kod - podam na lekcji  co ma się dodatkowo w grze wydarzyć.


2018-11-13 - Liczby nie tylko doskonałe

W trakcie lekcji pracujemy z kartą pracy. Zsady pracy oraz ocenianie omówione zostanie na początku lekcji.


2018-11-06 - Sumuj liczby

Na lekcji omówimy:

 • zmianę wartości zmiennej (np. a=a+4)
 • działania warunkowe (równość== ,nierówność !=,reszta z dzielenia %),
 • poznamy instrukcję input(), pętlę for oraz warunek if
 • przeanalizujemy kod programu:

x=int(input("Podaj liczbę x:")) #komentarze
y=int(input("Podaj liczbę y:"))
if x<y:
  print ('X jest mniejsze od Y')
if x>y:
  print ('X jest większe od Y')
if x==y:
  print ('X i Y są równe')
print("KONIEC PROGRAMU:)")

 • spróbujemy napisać program, który z podanego zakresu liczb wyświetli parzyste oraz nieparzyste liczby 

2018-10-30(2018-10-23) - Programuj obliczenia

Teraz kolej na obliczenia, na lekcji omówimy:

 • operacje arytmetryczne
  przykładowo print(5+2) #dodawanie
 • zmienne
  przykładowo a=123 #zmienna o nazwie a przyjmuje wartość 123
  print(a) #wyświetlenie zmiennej a
 • definiowanie funkcji

  def pole():
      a=5
      print("pole kwadratu o boku 5 wynosi",a*a)
   

Na zakończenie krókie zadanie - ocena za aktywność.


2018-10-16 - Pisz i powtarzaj

Po omówieniu zagadnień związanych z przygotowaniem środowiska przystępujemy do pisania programów.

print ("Jestem Leszek")

 

for i in range (4):

  print ("Szkoła Podstawowa Nr 260")

 

przykłady funkcji range(): range (2), range(5), range (1, 4), range (2, 5), range (0, 10, 2), range (1, 10, 2) # sprawdź jak działa

for i in range (2):

  print (i)

 

print ("p", end="")  #pozostawienie kusora 

 

Zadanie:

Narysuj następującą figurę:

@@@@@@@@@

    @@@@@@@

       @@@@@

           @@@

              @


1. Lekcje z HTML-em


2018-10-01 - 2018-10-08 - Witryna WWW, prawo w internecie

Porównanie 5 darmowych generatorów stron www

Po omówieniu zagadnień związanych z projektem wybierz darmowy generator stron i zaprojektuj stronę www wybranej przez Ciebie imprezy/wydarzenia szkolnego (temat jest obligatoryjny).

Pracujemy indywidualnie, lub w zespołach (maksymalnie 2 osoby)

Link do strony prześlij do nauczyciela (projekty zostaną omówione i ocenione na kolejnej lekcji), w wiadomości podaj klasę i nazwiska autorów

Na stronie znajdować się powinien symbol klasy, oraz inicjały autorów. Przemyśl, jakie informacje powinny znajdować się na stronie informującej o wydarzeniu.


2018-09-25 - 2018-09-25 - Strona interaktywna

Na zajęciach:

- omówimy style w dokumencie HTML,

- omówimy iterakcję w dokumencie HTML,

- rozliczymy się z pierwszego projektu (strona w HTML),

- rozpoczniemy pracę nad kolejną stroną na ocenę (style, iterakcja)

2018-09-25-HTML__style__iterakcja.pdf


2018-09-18 - 2018-09-18 - Strona w dobrym stylu

W trakcie zajęć projektujemy prostą stronę w języku HTML. Temat uzgodnimy na zajęciach. Przypomnij sobie (patrz wyżej) o poprawnej konstrukcji stron www oraz o znacznikach.

Strona powinna zawierać następujące elementy występujące jeden pod drugim:

- posiadać poprawną konstrukcję,

- posiadać tytuł (sekcja body) zgodnie z ustalonym tematem 

- kodowanie polskich znaków

- oraz następującą zawartość:

  - z lewej strony duży i pogrubiony tytuł 

  - pod spodem mniejszy, pogrubiony symbol klasy oraz datę

  - pod spodem bez pogrubienia napis autorzy oraz listą numerowaną (1,2,3...) autorów

  - pod spodem 3 akapity tekstu (zgodnie z tematem) oddzielone liniami poziomymi, ostatni akapit kursywą (pochylenie tekstu), a najważniejsze hasła pogrubione,

  - podziękowanie za odwiedzenie strony napisane indeksem górnym i indeksem dolnym (na przemian),

 - wstawione jedno zdjęcie (np. uśmiech)

POWODZENIA


2018-09-11 - 2018-09-11 - Jak to zrobić w HTML-u i CSS

Wszystko to, co jest publikowane w sieci musi być jednakowo, poprawnie czytelne dla wszystkich systemów komputerowych. Warunek spełnia tylko jeden rodzaj plików. Są to tak zwane czyste pliki testowe.

- Wejdź na dowolną stronę i po jej otworzeniu kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wydają polecenie Wyświetl źródło strony (w przeglądarce Google Chrome)

- napisz krótki tekst o sobie w notatniku i zapisz na pulpicie jako plik txt i plik htm.

- istota języka HTML -  http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Istota_j%C4%99zyka_html.htm

- formatowanie tekstu w HTML - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/Formatowanie_tekstu.htm

- poprawna konstrukcja stron WWW - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Struktura.htm

- zaprojektuj stronę o sobie (można pracować w parach) używająć przynajmniej 15 znaczników opisanych wyżej.


 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
  00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

  e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
 • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć